CONSTATEN QUE LA PANDÈMIA POT REVITALITZAR TERRITORIS POC POBLATS

La pandèmia ha obert una porta al transvasament d’activitats i de població cap a les àrees rurals, segons l’Atles del món rural 2022, que s’ha presentat aquest dimecres a la seu de l’Associació Catalana de Municipis, a Barcelona. La publicació, promoguda per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC), conclou que els canvis tecnològics i culturals, el fre a la globalització i les exigències mediambientals a causa del canvi climàtic poden revitalitzar les àrees rurals.Concretament, constata que s’obren alternatives productives per a joves i nous pagesos, així com per l’agricultura social i urbana.
Pel que fa a l’impacte de les energies renovables al món rural, l’Atles apunta que davant la magnitud de les iniciatives empresarials, caldria plantejar un nou model alternatiu i sobirà de transició energètica, per tal d’encaixar els impactes mediambientals i paisatgístics i aconseguir una distribució equilibrada de les implantacions en l’espai i la societat.
En relació als fluxos de població, l’estudi constata que les poblacions petites es veurien afavorides tant per la difusió de població i activitats des de les capitals de comarca cap a les poblacions veïnes, com per la tendència al teletreball, ofertes laborals vinculades al turisme rural o bé per una opció de vida de retorn als valors rurals.
Entre les conclusions, també s’apunta que les àrees rurals són les que presenten un major dèficit en infraestructures i serveis de comunicació i de transport. L’estudi assenyala que el transport a demanda, la fibra òptica, les xarxes 5G i els centres de coworking són algunes de les garanties per a fixar la població. 
Finalment, s’apunta que la immigració des de les ciutats o des de l’estranger és l’única esperança de dinamització socioeconòmica i rejoveniment dels pobles i masies interiors, si es vol fer front a l’envelliment i a la manca de relleu generacional.